Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. (Albert Einstein)

Wat is Consult 4 You ?

Consult 4 you biedt praktische hulp, ondersteuning, tips en handvatten bij dyslexie en leerproblemen. Wij leren jou de lesstof direct te begrijpen en te onthouden met een visuele leermethode. 

Onze zoon is een beelddenker met dyslexie. Dat leverde op school veel probemen op. Met name op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, taal (spelling en lezen) en het aanleren van nieuwe vaardigheden zoals plannen en organiseren. Wij zijn op zoek gegaan naar een visuele leermethode met direkt resultaat. De methode "ik leer anders" vertaalt de lesstof naar zijn manier van denken. 


Uit eigen ervaring hebben wij gemerkt dat kinderen en volwassenen die  "beelddenken" (visuospatial memory) vaak vast lopen in het verwerken van informatie.  Uit wetenschappelijk onderzoek (prof. dr. Jaap Murre) komt naar voren dat het geheugen van mensen vanaf het vierde jaar een voorkeur krijgt voor één van beide systemen: Verbal Memory (taaldenker) of Visuospatial Memory (beelddenker).  Het onderzoek toont aan dat één van deze systemen dominant is, het sluit niet uit dat er een groep is die in beiden dominant is. Gebleken is dat deze dominantie voor meer dan 40% erfelijk is bepaald. Beide geheugensystemen vereisen een andere manier van leren en werken. Lees meer...


Maatschappelijk Werk

De functie van het maatschappelijk werk is mensen te ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving. De maatschappelijk werker beoogt met zijn hulpverlening het sociaal functioneren van personen of de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving. Lees meer...

 

Webshop

Consult 4 You heeft een webshop met educatieve producten voor thuis en in de klas. Chewigem, Bruynzeel, Tangles, Ravensburger, Stabilo, Tiptoi en maan-roos-vis. Gaan naar de webshop


IK LEER ANDERS


Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. 

Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. 

De training  ‘Ik leer anders’  uit Almere vertaalt de lesstof naar jouw manier van denken.Lees meer...


Beelddenken

Beelddenken is visueel, intuïtief en ruimtelijk denken, zonder woorden. Beelddenkers zijn creatieve denkers die door hun ruimtelijke waarnemingsvermogen en hun visuele voorstellingsvermogen goed zijn in het verwerken van simultane informatie ( gelijktijdig aangeboden).  Lees meer.....


Dyslexie

Dyslexie (uit het Grieks δυς- dys-   ("beperkt") en λέξις lexis ("woord"),  dus beperkt lezen) (ook wel (onterecht) als woordblindheid aangeduid) is een term die in de wetenschap gebruikt wordt voor ernstige problemen met het kunnen lezen van woorden. Lees meer.....